miras-davalari tanima-tenfiz yurtdisi-emeklilik bosanma-davalari

Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

Türk Hukukuna tabi çekişmeli boşanmalarda, hakimler tarafların kusuruna göre karar vermektedir. Yani davayı açan davacı eş, davalı eşin boşanmada kusurlu olduğunu ve evlilik birliğini temelinden sarstığını ispatla mükelleftir. Bunu ispatlayamadığı takdirde boşanma gerçekleşmez, davası reddedilir. Karşı tarafın boşanmada kusurlu olduğunu ispatlamakla zorunlu olan davacı eş, bu yükümlülüğü sadece anlattıkları ya da dilekçesinde yazdıklarıyla ispatlayamaz. Çünkü Türk Medeni Kanunu m.184 uyarınca hakim, boşanma davasında tarafların anlattıkları veya itiraf ettikleriyle bağlı değildir. Bu...
Bir veya birkaç paydaşın sahip oldukları taşınmaz malın, aralarında anlaşma veya birlik olmadığı durumda, paylarına göre Mahkemeden bu malı açık arttırmaya çıkartarak veya aynen paylaşma istemeleri sonucu açılan dava türüdür. Paylaşma rızaen yapılırsa mesele yoktur. Taraflar bu paylaşmayı taşınmazı kısımlara ayırarak veya satıp bedelini bölüşerek yapabilirler. Şayet bir veya birkaç paydaş paylaşmaya rıza göstermezse, paylaşmanın mahkeme eliyle yapılması için, paylaşmayı isteyen taraf dava açabilir. Bu davaya, ortaklığın giderilmesi veya eski adıyla...
Ülkemizde en çok karşılaşılan sorunlardan biri, eşlerin boşanma sonrasında evliyken edindiklerin malların kime ve ne oranda pay edileceğine dair yaşanan sorunlardır. Türk Medeni Kanunu, bu konudaki sorunları en aza indirmek amacıyla belli kurallar ile bu alanı düzenlemiştir.Genel olan uygulama, eşlerin evlenirken aralarında bir mal rejimi uygulaması seçmemiş olmalarıdır. Yani eşler, boşandıktan sonra malları ne şekilde paylaştıracaklarını önceden seçmeyebilirler. Bu durumda, 2002'den sonra alınan malları kapsayan kanundaki adıyla edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır ve bu...
Türk vatandaşıysanız ya da eşiniz Türk vatandaşı ise ve Türkiye’de evlendiyseniz Türk mahkemelerinde de boşanabilirsiniz. Türkiye’de boşanma davasını anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma olarak açabilirsiniz.Türkiye’de anlaşmalı boşanma davasında eşler, bir avukat eşliğinde karşılıklı bir protokol hazırlarlar. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin en az bir senedir evli olması gerekir. Hazırlanacak protokolde eşler, boşanma şartları, nafaka ve tazminat hatta evlilik mallarının paylaşılması hususunda anlaşırlar. Anlaşmalı boşanma davası bir protokol ile birlikte açıldığında, eşler...
1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçheleri Hakkında Sözleşmeye göre kaçırılan çocukların iadesi istenebilmektedir. Bu Sözleşme’de “kamu düzenine aykırılık” kriteri yerine “temel hak ve hürriyetleri ihlal” kriteri getirilerek çocuğun iadesi kolaylaştırılmıştır. Sözleşme, içerdiği hükümler ve öngördüğü usul bakımından çocuklar konusunda bir adli yardım anlaşması niteliğindedir. Nitekim sözleşmenin uygulanabilmesi için Adalet Bakanlığı merkezi makam olarak görevlendirilmiştir. Bakanlık bu görevini Cumhuriyet Başsavcılıkları marifetiyle yerine getirecektir. Zira bu sözleşmenin uygulanması amacıyla 5717 sayılı Kanun...
Mirasçısı olduğunuz ve malı mülkü olduğunu bildiğiniz anneniz, babanız veya akrabalarınızın ölümünden sonra, bu kişinin hiç bir malı olmadığı size söyleniyorsa, tapular ve bankalar nezdinde bir araştırma yapılmasında fayda vardır. Karşılaştığımız bir çok miras davasında, ölen kişinin ölümünden kısa süre önce başka mirasçılarına ya da üçüncü kişilere mallarını sattığını tespit ettik ve bu satışları iptal ettirdik. Çünkü ölen kişi bu tür satışları aslında, diğer mirasçılarından mal kaçırmak maksadıyla yapmaktadır ve...
Mirasçınızdan size TÜRKİYE'DE kalan menkul ve gayrimenkullere ilişkin intikalleri yaptırmak istiyorsanız, belirli kural ve sürelere dikkat etmeniz gerekmektedir.   Öncelikle mahkemeden veya noterliklerden bir mirasçılık belgesi (veraset ilamı) çıkartmanız gerekmektedir. Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerde ve yabancı vatandaşlığa geçmiş kişilerde, mirasçılık belgesi çıkarmada problemler yaşanabilmektedir. Bazı mirasçıların Türk nüfus kayıtlarında bulunmaması sebebiyle, bu kişilerin mevcudiyeti, bazı resmi ve onaylı belgelerle ispatlanmalıdır. Mirasçılardan birisinin yabancı olması halinde, mirasçılık belgesini noterden almak mümkün...
Ticari istihdamını büyütmek ve yatırım amacı için Almanya’da yeni işyerleri açmak isteyen yurtiçi ve yurtdışı şirketler için düzenleme biçimleri olarak yan şirket, işyeri veya özerk bir şube kuruluşu imkânı vardır. §  Yan şirkette,mevcut olan ana şirket tarafından kurulan kanuni özerk şirket söz konusudur. Yan şirketin kuruluşu seçilen yasal formun şirketler hukukuna bağlıdır. Yabancı şirketler tarafından yapılan kuruluşlar için özel kanuni şartlar ya da sınırlamalar yoktur. Yabancı bir şirketin kuruluşu, müracaatı...
Die Türkei ist wirtschaftlich im Aufschwung. Mittlerweile können auch Ausländer  Immobilien erwerben. Der Kauf durch Ausländer hat seinen Niederschlag  in  2644 Grundbuch-Gesetz  § 35 gefunden. Sofern Sie ihr zukünftiges Domizil in der Türkei aufschlagen wollen, sollten Sie sich vor einer Ortsbesichtigung  informieren. Aus unserer Sicht sollte unbedingt ein Wertgutachten gemacht werden. Lassen Sie sich Photos vom  Objekt und der Umgebung zusenden. Informieren Sie sich vor allem über die (wahren) Eigentumsverhältnisse....
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız, boşanmak istediklerinde çoğu zaman Almanya Mahkemelerine başvururlar. Bu onlar için en yakın yerdir ve Almanya’da mahkeme masrafları için devlet yardımı da aldıkları zaman, mahkemeye ve avukata herhangi bir ücret ödemezler. Ancak Türk vatandaşları, Almanya’da boşanmakla, Türkiye’deki nüfus kayıtlarında “bekar” olarak gözükmez. Bunun için, Türkiye’de tanıma davası açmaları gerekir. Vatandaşlarımızın çoğu, Almanya’da boşanma bittikten sonra Türkiye’deki tanıma davası aşamasını gerçekleştirmezler. Genelde, yeniden evlenmek istediklerinde, Türk kayıtlarına göre “evli”...

Facebook

2018-04-03 09-46-47

Türkiyede Tedavi