Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

Askerliğe Elverişsizlik Halleri- Çürük Raporu

- Yazar: Tarih: Konu: Türk Hukuku
  • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
  • Ziyaret: 24334
  • Bu iletiye abone ol
  • Yazdır

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIN ASKERLİK İŞLEMLERİ-3
(ASKERLİĞE ELVERİŞSİZLİK HALİ- ÇÜRÜK RAPORLARI)


    Yazı serimizin ilk ikisinde vatandaşlarımızın durumlarına göre askerliklerinin ertelenmesi konularına değinmiştik.
    Bu makalemizde de askerliğe elverişli olmayanların yapmaları gereken işlemleri izah etmeye çalışacağız.
    Askerlik çağına girenlerle, bu çağa giridikten sonra yoklamaları yapılanlar veya yapılmayanlar ile dövizle askerlik kapsamında ilk taksidi yatıran yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız; 1111 sayılı Askerlik Kanunun 26/3 ve 24.1.1986 tarih ve 19291 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince askerliğe elverişli olmadıklarını öne sürerek yabancı ülkelerdeki elçilik veya konsolosluklara başvurduklarında sağlık muayeneleri, elçilik veya konsolosluklar tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında veya resmi bir tabibe yaptırılır.
    Yani konsoloslukça uygun görülen bulunulan ülkedeki (Örnek: Almanya) bir hastaneye veya bir doktora sevk edilirler. Ve bulundukları ülkenin doktorları tarafından muayene edilirler. Şahısların konsoloslukça sevki olmadan alınan doktor raporları kabul edilmez. Ancak sevkle giden vatandaşlarımız daha önceden tedavi gördükleri doktarlardan aldıkları raporları veya belgeleri bu muayene de yanlarında götürürlerse durumlarının tespiti daha kolay olur.
Göderilen doktorlarca tıbben askerliğe elverişli olmadıkları hakkında verilen raporlar elçilik veya konsolosluklar tarafından onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı bu tıbbi raporları Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre incelemektedir. Şayet Bakanlık bu raporu uygun görürse raporu onaylar ve ilgili şahsa durum bildirilir.
    Bakanlık bu raporu kendi mevzuatına uygun bulmazsa, şüpheli ve yetersiz görürse onaylamaz ve yükümlü hakkında "Yurda Dönüşte Asker Hastanesine Sevki Uygundur" kararı verilir. (Yönetmelik 8/2 bent 3) Bunun üzerine şahısların itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak itiraz olduğunda şahsın Türkiye’de bir askeri hasteneye sevki yapılarak oradan temin edilecek rapora göre işlem yapılacaktır.
    Ayrıca askerliğe elverişli olmadıklarına karar verilenlerden askerliğe elverişli oldukları şikayet veya ihbar edilenlerin durumları, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından birlikte mahallinden araştırılır, araştırma sonucu askerliğe elverişli olduklarına kanaat getirilenler, yurt içinde tam teşekküllü askeri hastanelere sevk edilerek, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre kesin işleme tabi tutulurlar.
    Askerliğe elverişli olmayanlar (halk tabiri ile ‘’çürük raporu’’ alanlar) Askerlik Kanunun 28/1 maddesi gereğince asker edilmezler.
    Ayrıca bu vatandaşlar 23.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince dövizle askerlik kapsamından çıkartılır.
    Bu durumda olan yükümlüler dövizle askerlik bedellerinin tamamını ödememişlerse bu bedeller talep üzerine kendilerine veya vekillerine geri ödenir. (Askerlik Kanunu Ek-1/son md.) Ödemelerini tamamlamışlarsa geri ödeme hakkından faydalanamazlar.

    Diğer makalemizde dövizle askerlik hakkı ve bundan faydalanma şartları ile işlemlerde istenen belgeler konusunu izah etmeye çalışacağız.

     Türk Hukuku Avukatı

      Av. Şerif Yılmaz

      Tel: +49 541 67330036


 

Bu iletiye puan ver:

Türkiyede Tedavi

Facebook

Üye bilgileri artık cebinizdeBulanzi!Bulanzi!