miras-davalari tanima-tenfiz yurtdisi-emeklilik bosanma-davalari

Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

EMEKLİLERDEN SONRA ARTIK DİĞER GURBETÇİLERİN DE YABANCI PLAKALI ARAÇLARI TÜRKİYE’DE 24 AY KALABİLİR

  • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
  • Ziyaret: 15546
  • Bu iletiye abone ol
  • Yazdır

Hükümetin 7 Haziran öncesi seçim vaadlerinden olan gurbetçinin yabancı plakalı aracının Türkiye’de kalma süresi nihayet 6 aydan 24 aya çıkartıldı. Düzenlemeye konu 2015/8113 sayılı ve 14.09.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 13 Ekim 2015 tarihli 29501 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7 Haziran genel seçimleri öncesi Başbakan Ahmet Davutoğlu partisince Dortmund’da yaptığı seçim konuşmasında gurbetçinin yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kalma süresini 2 yıla çıkartacaklarını söylemiş, gurbetçinin ümitle beklediği ilk Bakanlar Kurulu kararı seçim sonrası 25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Ancak bu karar gurbetçinin tüm beklentisini karşılamamıştı. Çünkü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sadece yurtdışında ikamet eden ve yurtdışından emekli olan gurbetçinin yabancı plakalı aracının zaten bir yıl olan Türkiye’de kalma süresi iki yıla çıkarılmış, emekli olmayan Türkiye’ye turistlik amaçla giden gurbetçilerin araçlarının Türkiye’de kalma süresi eskisi gibi altı ay olarak kalmıştı.

GURBETÇİ RAHAT BİR NEFES ALDI

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendine göre yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara araçlarını, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri araçlar da dahil olmak üzere altı ay süre ile Türkiye’de  bulundurabiliyordu.

13 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Bakanlar Kurulu kararıyla 2009 yılındaki kararında araçlar için  “altı ay” ibaresi “24 ay” olarak değiştirildi. Binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri araçlar için ise altı aylık süre sabit kaldı. Böylelikle yurtdışında ikamet eden ve yine yurtdışından ister emekli olsun ister emekli olmasın gurbetçiler yabancı plakalı araçlarını Türkiye’de hiçbir ücret ödemeden iki yıl bulundurma ve kullanma imkanına sahip oldular.

KİMLER TÜRKİYE’YE ARAÇ GÖTÜREBİLİYOR? ŞARTLARI NELERDİR?

23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Müsteşarlığının 1 Seri Nolu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak araç ithal edebilmek için Türkiye’ye giriş tarihinden geriye doğru yurtdışında en az altı aydan fazla bir süre (185 gün) ikamet edenler  vatandaşlık durumlarına bakılmaksızın yurtdışındaki yabancı plakalı araçlarını Türkiye’ye getirebiliyor.

Yeni düzenleme ile gurbetçinin aracı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği yurtdışından emekli olanlar için yapılan düzenlemedeki gibi azami süre 730 gün (24 ay).

Gerekli belgeler ise ; Aracın yurtdışı mülkiyet belgesi (araç, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), araca ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için ise emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belge. Bu belgeler girişte veya daha sonra gümrük makamlarına ibraz ediliyor.

Bu işlemler için gurbetçiden hiçbir ücret veya masraf alınmıyor.

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen araçlar için verilen süre geçirildiğinde (altı ay veya iki yıl) yetkili makamlarca 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241 inci maddeleri uyarınca kişiler hakkında cezai işlem yapılıyor.

Av. Şerif Yılmaz/Osnabrück

Bu iletiye puan ver:

Facebook

2018-04-03 09-46-47

Türkiyede Tedavi