miras-davalari tanima-tenfiz yurtdisi-emeklilik bosanma-davalari

Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

Türkiye'de Boşanma Davasında Facebook Verileri Delil Olarak Yeterli Midir?

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
  • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
  • Ziyaret: 2537
  • Bu iletiye abone ol
  • Yazdır

Türk Hukukuna tabi çekişmeli boşanmalarda, hakimler tarafların kusuruna göre karar vermektedir. Yani davayı açan davacı eş, davalı eşin boşanmada kusurlu olduğunu ve evlilik birliğini temelinden sarstığını ispatla mükelleftir. Bunu ispatlayamadığı takdirde boşanma gerçekleşmez, davası reddedilir. Karşı tarafın boşanmada kusurlu olduğunu ispatlamakla zorunlu olan davacı eş, bu yükümlülüğü sadece anlattıkları ya da dilekçesinde yazdıklarıyla ispatlayamaz. Çünkü Türk Medeni Kanunu m.184 uyarınca hakim, boşanma davasında tarafların anlattıkları veya itiraf ettikleriyle bağlı değildir. Bu da genellikle uygulamada tarafları hakim huzurunda tanık (şahit) dinletmek zorunda bırakmaktadır.

Son zamanlarda internetin yaygınlaşmasıyla, eşlerin özellikle aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında internet kayıtlarının Mahkemeye delil olarak sunulması yaygınlık kazanmıştır. Ancak internet ortamındaki kayıtlar, boşanmada kusuru ispatlama açısından ne kadar yeterli olur, bunun cevabını Yargıtay yakın zamanda vermiştir. Yargıtay, çekişmeli bir boşanma davasında, davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektronik ortamda ("Facebook" isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak) yapılan görüşmelere ilişkin çıktıların esas alınarak, davalının güven sarsıcı davranışları ilk derece Mahkemesince ispat edilmiş sayılmış, buna bağlı olarak boşanma kararı verilmiştir. Ancak Yargıtay, elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi verilerin ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıların, ancak diğer delillerle desteklendikleri takdirde "delil" olarak hükme esas alınabileceği görüşündedir. Yani bu veriler tek başına boşanmadaki kusura ilişkin vakıaların ispatına yeterli değildir. Yargıtay, söz konusu dosyada elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit etmediğinden, ilk derece mahkemesinin verdiği boşanma kararının bozulmasına karar vermiştir. Yani davacı davasında sadece elektronik ortamdaki delillere dayanması, başka delil sunmaması sebebiyle kaybetmiştir.

Bu güncel karar göstermektedir ki, elektronik ortamdan alınan fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı, boşanmadaki kusuru ispat açısından tek başlarına yeterli değildir. Bu olaylara ilişkin olarak ayrıca tanık(ların) da dinletilmesi ya da başkaca bilgi ve belgelerle desteklenmesi yerinde olacaktır. Bu açıdan boşanmayı düşünen kişilere, davalarında sadece Facebook verilerinin yeterli olmayacağını bu güncel tarihli Yüksek Mahkeme kararı ile tekrardan hatırlatmak ve başkaca deliller de toplamalarını tavsiye etmek isterim.

Bu iletiye puan ver:

Facebook

2018-04-03 09-46-47

Türkiyede Tedavi