miras-davalari tanima-tenfiz yurtdisi-emeklilik bosanma-davalari

Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

Yurtdışından emeklinin yabancı plakalı aracı Türkiye’de 2 yıl kalabilecek

- Yazar: Tarih: Konu: Türk Hukuku
  • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
  • Ziyaret: 24779
  • Bu iletiye abone ol
  • Yazdır
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim vaatlerinin aksine Bakanlar Kurulunca yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi sadece yurtdışından emekli olanlar için bir yıldan iki yıla çıkartılırken diğer yurtdışında yaşayan gurbetçiler için altı aylık süre sınırı aynı kaldı. Bakanlar Kurulu kararı 25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7 Haziran genel seçimleri öncesi Başbakan Ahmet Davutoğlu partisince Dortmund’da yaptığı seçim konuşmasında gurbetçinin yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kalma süresini 2 yıla çıkartacaklarını söylemişti. Gurbetçinin ümitle beklediği Bakanlar Kurulu kararı nihayet  25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak beklenen olmadı. Çünkü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sadece yurtdışında ikamet eden ve yurtdışından emekli olan gurbetçinin yabancı plakalı aracının zaten bir yıl olan Türkiye’de kalma süresi iki yıla çıkarıldı. Diğer Türkiye’ye turistlik amaçla giden gurbetçilerin araçlarının Türkiye’de kalma süresi eskisi gibi altı ay olarak kaldı.

YURTDIŞINDAN EMEKLİLER RAHAT NEFES ALDI

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendine göre  Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin Türkiye’de kişisel kullanıma mahsus kara araçlarına bir yıl geçici ithal izni veriliyordu.

İşte, 25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Bakanlar Kurulu 2009 yılındaki kararında geçen “bir yıl” ibaresini “iki yıl” olarak değiştirdi. Böylelikle yurtdışında ikamet eden ve yine yurtdışından emekli olan gurbetçiler yabancı plakalı araçlarını Türkiye’de hiçbir ücret ödemeden iki yıl bulundurma ve kullanma imkanına sahip oldular.

EMEKLİ OLMAYAN GURBETÇİNİN UMUDU BAŞKA BAHARA

Yine  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendine göre yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara araçlarını, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri araçlar da dahil olmak üzere altı ay süre ile Türkiye’de  bulundurabiliyor.

Bu hükümdeki “altı ay”lık sınırlama Türkiye’de kendi yabancı plakalı aracıyla uzun süre kalmak isteyen gurbetçimizi mağdur ediyor. Bu sorun yurtdışında özellikle de Avrupa’da yaşayan gurbetçinin çözülmesi gereken bir sorunu olarak dillendiriliyor. Gurbetçi bu sorununun çözülmesi için devamlı hükümet yetkililerine ve seçim dönemlerinde ayaklarına kadar gelen siyasilere şikayette bulundu. Yıllarca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri “Sorunu çözüyoruz süreyi iki yıla çıkartıyoruz” veya “Böyle bir çalışmamız yok” gibi açıklamalarla konuyu geçiştirirken en son seçimlerden önce Başbakan Ahmet Davutoğlu sürenin iki yıla çıkartılacağı müjdesini verdi.

Ancak beklenen olmadı. Hemen hemen tüm gurbetçileri kapsayacak bu maddedeki “altı ay” sınırında bir değişiklik yapılmadı. Böylece emekli olanlar dışında kalan gurbetçilerin umudu başka bahara kalmış oldu.

TÜM GURBETÇİLER İÇİN İKİ YILA ÇIKARTMAK BU KADAR ZOR MU?

Aslında aynen yurtdışından emekliler için yapılan işlem emekli olmayan ve büyük çoğunluğu oluşturan diğer gurbetçi insanlarımız için de yapılabilir. Hukuken bunu yapmak  sadece hükümetin idari bir tasarrufu ile olabiliyor. Yani 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendine geçen “altı ay” ibaresi “iki yıl” diye değiştirildi şeklinde Bakanlar Kurulundan bir karar çıkartmak yeterli.

Ancak hükümet bu tasarrufta bulunmaktan çekiniyor. Tespitlerimize göre hükümet/hükümetler iki konuda baskı altıdalar. Bunlardan birincisi Türkiye’deki gerek otomobil üreticilerinin gerekse 2. El araba piyasasının baskısı. Zira bu sektörde gurbetçiye uzun süre araç geçici ithalat izni verilmesi halinde hem ticari sektörün hem de Türkiye’de bir yatırım aracı olan insanların araçlarının büyük değer kaybına uğrayacağı endişesi bulunuyor.

İkincisi hükümetler için otomobil sektörü büyük vergi geliri kapısı.  Hükümet buradan bütçeye Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve  Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) adı altında yüklüce gelir aktarıyor. Gurbetçiye geçici ithal iznini uzun süre verirse bu gelirlerden mahrum kalmak istemiyor.

KİMLER TÜRKİYE’YE ARAÇ GÖTÜREBİLİRYOR? ŞARTLARI NELERDİR?

23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Müsteşarlığının 1 Seri Nolu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak araç ithal edebilmek için Türkiye’ye giriş tarihinden geriye doğru yurtdışında en az altı aydan fazla bir süre (185 gün) ikamet edenler  vatandaşlık durumlarına bakılmaksızın yurtdışındaki yabancı plakalı araçlarını Türkiye’ye getirebiliyor.

Gurbetçinin aracı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 180 gün (altı ay). Emekliler için ise özel bir düzenleme yapılmış. Emekliler düzenlemeden önce araçlarını azami 360 gün süre ile Türkiye’de bulundurabildikleri halde bu süre yeni düzenleme ile 720 güne (iki yıl) çıkartılmış oldu.

Sadece Türkiye’den emekli olanlar bu haktan yararlanamıyor. Yurtdışı bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya (yaştan veya malulen) hak kazanmış olmaları gerekiyor.

Gerekli belgeler ise ; Aracın yurtdışı mülkiyet belgesi (araç, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), araca ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için ise emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belge. Bu belgeler girişte veya daha sonra gümrük makamlarına ibraz ediliyor.

Bu işlemler için gurbetçiden hiçbir ücret veya masraf alınmıyor.

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen araçlar için verilen süre geçirildiğinde (altı ay veya iki yıl) yetkili makamlarca 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241 inci maddeleri uyarınca kişiler hakkında cezai işlem yapılıyor.

Bu iletiye puan ver:

Facebook

2018-04-03 09-46-47

Türkiyede Tedavi