miras-davalari tanima-tenfiz yurtdisi-emeklilik bosanma-davalari

Hukuk Bilgileri

Uzmanlardan hukuk bilgileri

MİRASA İLİŞKİN TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

- Yazar: Tarih: Konu: Türk Hukuku
 • Yazı boyutu: Büyük Daha küçük
 • Ziyaret: 118017
 • Bu iletiye abone ol
 • Yazdır

18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete‘de  yayınlanan 03.05.2012 tarih 6302 sayılı kanunun  3.maddesiyle  2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen ‘’Ek madde-1’’ gereğince bundan böyle ölüm halinde mirasbırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yıl içerisinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden miraçlılık belgesi alıp, miraçılar adına tescil işlemi yapabilecek.

 Böylelikle Tapu uygulamalarında otomatik intikalde diyebileceğimiz bir dönem başlamış oluyor. Zira gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tapu sicillerinin düzenli ve güncel tutulması gerekmektedir. Ancak vefat eden ve tapuda kayıtlı taşınmazı bulunan vatandaşlarımızın mirasçıları aradan on yıllar geçmesine rağmen mahkemeden mirasçılık belgesi alıp tapuda mirasçılar adına intikalleri yaptırmıyor. Bu geçen uzun zaman diliminde tekrar mirasçılardan biri veya birkaçı daha vefat ediyor,  onlarında mirasçıları ortaya çıkıyor, tapu intikalileri yapılmadıkça bu silsile devam edip gidiyor .Tabiatiyle bu veraset sorunlarını içinden çıkılmaz bir hale sokuyor ve hak kayıplarına sebebiyet veriyor. Bütün bunlara sebep mirasçıların yetkili makamlara müracaat etmemelerinden kaynaklanmakta.

Mirasçı olan vatandaşlarımızın intikal işlemini yaptırmamalarının bir çok nedeni olabiliyor. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;

1. İhmalkarlık. Genelde vefat eden murisin taşınmazı mirasçılar arasında fiilen taksim edilmiş ve kullanılıyorsa fiili kullanıma devam edip tapuda intikal yaptırmıyorlar.

2. İntikal işlemlerindeki bürokrasinin çokluğu . Miraşçılar tapu intikali için önce mahkemeye başvurup mirasçılık belgesi almak durumundalar. İşte bu işlemlerle meşgul olmak ve bu işlemler için gerekli yargılama giderleri, vekalet ücretleri, devletin alacağı vergi, resim ve harç bedellerinine masraf etmek istemiyorlar. Aslında bu bürokrasinin azaltılması amacıyla 01.10.2011 tarihinde Noterlik Kanununa eklenen yeni maddelerle basit mirasçılık belgelerini düzenlemeye Noterlere de yetki verilmişti. Buna rağmen intikaller yapılmamaya devam ediyor.

3. Mirasçıların Veraset ve İntikal Vergisi ödemek istememeleri.  Zira her bir mirasçı kendisine miras kalan mal ve/veya mallar için ölümden itibaren kanuni süreler içinde veraset vergisi beyannamesi vermek (muaf olsa bile),  muaf miktarlar hariç veraset intikal vergisi ödemek zorundadır.

4. Bir diğer sebep ise Türkiye’de 1992 yılından beri uygulanan Yeşil Kartlılar ile 01.01.2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun gereğince uygulanmaya başlayan Genel Sağlık Sigortasına ve gelir testine tabii vatandaşın tapuda intikal yaptırmayarak üzerinde taşınmaz mal görülmesini istememesi. Çünkü bu durumda  kişi üzerinde taşınmaz görülmediğinden bu zikredilen kanunlara istinaden sosyal yardımlardan faydalanabilmeye devam etmekteler. Elbetteki bu diğer vatandaşlar açısından büyük haksızlık ve devletinde maddi kayıbı demektir.

Yeni düzenlemeye göre mirasbırakanın ölümümden  itibaren iki yıl içerisinde miraçılardan en azından biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden mirasçılık belgesi alıp, tapu da murisin taşınmazlarının mirasçılar adına miras şirketi olarak tescil yaptırmazlarsa,  Kimlik Paylaşım Sisteminde ölü olarak kaydedilen kişinin mirasçılarının ve bunların adreslerinin tespiti için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü re’sen (kendiliğinden) harekete geçerek o yerdeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden murise ait mirasçılık belgesi çıkartmak üzere müracaat edecek.  Tapu Sicil Müdürlüğünün Noter’e müracaatı mümkün değil kanaatindeyim. Çünkü maddede ‘’...yargıya başvurabilir.’’ ifadesinden yargısal görevi ifa eden mahkemeleri anlamak daha doğru olacaktır. Yani mirasçılar istemese de mirasçılık belgesini Tapu Müdürlüğü kendisi temin edecek ve bu belgeye göre tapu sicili kayıtlarını elbirliği mülkiyeti (miras şirketi) şeklinde tescil ederek güncelleştirecek. Böylelikle otomatik bir intikal gerçekleşecek ve herhangi bir kurumun araştırmasında ( İcra Daireleri, mahkemeler, vergi daireleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Güvenlik Kuruluşları v.s.) şahsın üzerine kayıtlı miras paylı taşınmaz görünecek. Böylece her hangi bir hak kaybolmayacak, tapu kayıtları devamlı doğru ve güncel kalacak, vergi kaçakçılığı ve fonlardan haksız olarak sosyal yardımlardan faydalanmaların önüne geçilerek kısmende olsa  ‘’Mercedes’li Yeşil Kartlılar’’ devri sona erecek.

Bu iletiye puan ver:
 • rahime
  rahime Pazartesi, 15 Nisan 2013

  merhaba,
  benimde bir miras sorum olacaktır.
  benim amcamdan kalan evde oturmaktayım ama 26 mirascısı var onların mirascılık derecesi eniştesi oluyoryanı teyzelerinin hakkını istıyorlar bunlar benden intikal etmemizi istıyorlar edersem ne olur etmezsem tek bir kişi yapabilirmi ben kendim almak istıyorum fakat onlar yuksek fiat istıyorlar bende satılmasını istemıyorum yabacıya ne yapabilirim ben onay lamasam konuta birşey yapabilirlermi.

  saygılarımla,

 • Avukat Şerif Yılmaz
  Avukat Şerif Yılmaz Cuma, 19 Nisan 2013

  Rahime hanım,
  Anladığım kadarıyla siz de 26 mirasçıdan birisiniz.. Miraşçılıkları nereden gelirse gelsin bir hissesi bile olsa 26 mirasçının birinin rızası olmadan oturduğunuz gayrımenkul veya mirasbırakandan (amcanızdan) kalan hiçbir mal üzerinde tasarrufta bulunulamaz.. Bu nedenle mirasçıların tamamı kendi aralarında anlaşamazlarsa, izaleyi şuyuu (ortaklığın giderilmesi) davası açılarak mal mahkemece ihale ile veya pazarlık yolu satışa çıkarılıp satılır ve masraflar, harç ve vergiler düştükten sonra artan kısım mirasçıların payları oranında onlara ödenir.. Ancak siz bu satış (ihale) esnasında ihaleye miras alacağınıza karşı teminatsız girebilir ve miras payınızdan geriye kalan bedeli ödeyerek o malı satın alabilirsiniz..
  Dolayısıyla bu davayı herhangi bir mirasçı tek başına açabileceği gibi bir kaç mirasçıda birleşip açabilir..

 • Misafir
  isa Pazar, 21 Nisan 2013

  merhaba avukat bey benim bir sorum olacaktı. 1 daireden 7 kişiye pay düşüyordu bunu kendi aramızda hallettik hepsini onayı oldu fakat abd de yaşayan 1 ablam var onun buradan birine vekalet vermesi oluyormu yada ondan biz hangi belgeleri isteyelim faxla felan olabilirmi onun göndermesi ve ne göndermesi gerekiyor

 • Avukat Şerif Yılmaz
  Avukat Şerif Yılmaz Çarşamba, 24 Nisan 2013

  İsa bey,

  Ablanız Türk konoslosluğundan miras hissesiyle ilgili herhangi birinize vekaletname verebilir.. Vekaletnameye tapu numarasını yazdırması işinizi daha da kolaylaştırır.. Diğer yandan Konsolosluktaki noter memuru ona gerekn bilgileri verir... Başka belgye gerek yok vekaletname yeterli..

 • KENAN DİÇER
  KENAN DİÇER Cuma, 03 May 2013

  sn avukat bey babam 11 mart 2013 te antalyada vefat etti babamın adına kayıtlı taşınmazlar erzurum ili sınırlarında.
  1- açıklamanızda tapu müdürlüklerin kendilerinin sulh hukuk mahkemesinden mirascılık belgesi alarak mirascıların adına intikal yapabileceklerini yazmışsınız ben antalyadan erzurumdaki ilgili tapu müdürlüğünü aradım mirascıların tümü gelemiyor vekalet alsamda çok mirascı olduğu için maddi ve manevi sıkıntı olur ben yapamazmıyım işlemleri dedim vekalet olmadan yapamazssın dediler kanunlarla böyle kolaylıklar çıkartılırken tapu müdürlüğü neden böyle zorluk çıkarıyor bu konuda ne yapabilirim.
  2- babam ölmeden önce erzurumda sulh hukuk mahkemesine babasının adına yani benimde dedemin adına olan bir tarla için isim düzeltme davası açmıştı babam 11 mart 2013 te öldüğü için veraset ilamı alıp vergi dairesinden adına kayıtlı yerlerin ilişik kesme belgesini aldık fakat bu işlemlerden sonra 18 nisan 2013 te babamın açtığı dava sonuçlandı yani dedemin ismi mahkeme kararıyla düzeltildi şimdi bu durumda erzurum antalya arasında gidip gelmemmi gerekiyor mahkeme kararıyla önce dedemin adına yeni tapu daha sonrada ölen amcalarım ve babamın adınamı intikal olacak ölen amcalarımdanda bir sürü amca çocukları var her biri başka yerlerdeler bunun kısa bir yolu varmıdır şimdideden teşekkür eder saygılarımı sunarım

 • mesut tan
  mesut tan Perşembe, 30 May 2013

  üstadım,
  1952 yılında ölen kök muristen veraset ilamını mahkemesinden aldık,21 mirasçı var.belediyeden emlak değerini aldık,(mirasçılar adına beyannamesi verildi) arada ölenler var,yani kök murisin torunları var,torunların çocuklarıda var.ancak veraeset ilamınnda arada ölenlerin isimleri yazılı değil sadece geriye kalan ve şuanda yaşayan mirasçıların isimleri var ,vergi dairisendende (son mirasçıları gösterir veraset ilamını vererek) iveraset intikal vergisi ilişiğini kestik.Vergi dairesi,ilişik kesme yazısında '1952 yılında vefat eden muris.falancadan varislere intikal eden taşınmazın veraset intikal ilişiği bulunmayıp devir işlemlerinin yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.' diyerek ilişik kesme yazısını verdi.Tapuya gittik,tapu sicil müdürü,vergi darise tarafından istenilmediği halde bizden arada ölen şahısların da ilişiklerini keseceksin diyerek işlemi kabul etmedi.Bunun üzerine arada ölenlerin isimleri ilamda yazılı değil,bu iş vergi dairesinin sorunu,ilişik kesme yazısında açıkça ilişik kesildiği yazılı bu istemin yasal olmadığı ve ne sebeble bu işlemin yapılmadığının bildirillesini talep ettik,örnek olarakda şuanda yaşayan osmanlı şehzadelerinin Osman gaziden intikal yaptırmaları durumunda 46 padişahtan ilişik kesme yazısımı isteyeceksiniz diye sorduk, işlem muallakta,yapılan bu işlem yasalmıdır,ne gibi yol izlememiz gerekir.selamlar başarılar teşekkütr ederim.Mesut tan soma

 • Misafir
  Bahadır Cuma, 09 Ağustos 2013

  Selam Benimde 1970 te ölen ve sizinkine benzeyen durumu olan dedemin (amcalarımda öldü ) intikali yapılacak işlemle uğraşıyorum Arada ölmüş olan kişiler de var bakalım noolacak ..

 • Misafir
  saffet Cumartesi, 18 May 2013

  sayin avukat bey benim bir sorum olacak benim annem ve babam vefat eti annem den 2 dayre kaldi ben bunum 1 rini üzerime gecirmek istiyorum
  biz 4 kardesiz birini satmak istiyoruz bu durumda bize ne tür tapu isleri ve masraflari cikar lütfen beni aydinlatin tesekürler

 • Misafir
  nur Pazar, 19 May 2013

  sayın avukat bey bızım bı ev meselemız var. ev mirastan sonra 4 kışını. yanı 3 çocuk ve bıde babaannem. bız anlaşmıştık evı yıkıp ev yaptık ve sımdı hak ıstıyorlar. babaannemde ölmeden evı uzerımıze yapmak ıstıyor onlara hakkını vermek zorundayız dımı eve uzerımıze alabilmek ıcın ayrıca evı ustumuze alırken ne kadar masraf olur yanı o işlemler ne kadar tutar .

 • fatma
  fatma Perşembe, 04 Temmuz 2013

  merhaba
  ben 51 yaşındayım babam 85 yılında öldü üvey annem 1 sene önce öldü. ben babama kayıtlıyım. 7 kardeşiz ve bu zamana kadar mallar intikal edilmedi. ben hakkım olan malı almak istiyorum. nasıl başvuru yapabılırım.tasınmazların olduğu ıldekı tapu kadastroyamı gıtmem gerekıyor. ben mu malları hıc kullanmadım egerkı vergı borcu cıkarsa bende borclu olurmuyum. ıntıkal yapmanın yaklasık malıyetı nedır ekonomık durumum cok ıyı degıl ve bu surec ne kadar surer. lutfe bılgı verebılırmısınız .tesekkurler

 • hayri
  hayri Cuma, 19 Temmuz 2013

  merhabalar murisin ölümünden 7 8 yıl geçti fakat teyzemin çocukkları mahkemeye başvurup miras belgesi almadı.bu süre zarfında babalarından kalan mal murisin üzerine kayıtlı.peki çocuklardan herhangi biri başvurursa hakkını almak için hakkını öbür çocuklar razı gelmeden alabilir mi?

 • Misafir
  misafir Salı, 30 Temmuz 2013

  merhaba benim dedem vefat etti dedem veresetname olarak bir dairesini bana verdii buna ilişkin bende mahkeme yoluylaa bütün mirascıların buna karşın itiraz olmamalarına ilişkin yazısı alındı bından başka ne gibi bir işlem yapmam gerekir teşekkürler

 • KADİR
  KADİR Perşembe, 01 Ağustos 2013

  Merhaba avukat bey,
  Benim sorum tapu kanunundaki bu değişkliklerin (6302 sayılı kanunun 3.maddesiyle 2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen ‘’Ek madde-1’’)uygulaması nasıl olacak 20-30 yıllık veraset problemlerinede çözüm getirecekmi.Çünkü benim annem 8 kardeş ve babası 50 yıl önce vefat etmiş ve kendisine kalan arazileri dayılarım ve onların vefatından sonra çocukları kullanmakta . (Yasal olarak bir miras paylaşımı olmamış ).Bu yasanın uygulanması eski tarihli veraset problemelerini ortadan kaldıracakmı ?

 • Halis ASLAN
  Halis ASLAN Çarşamba, 14 Ağustos 2013

  Merhaba avukat bey,
  Biz 8 erkek 6 kız kardeşiz. Babamızdan bize 16 daire kaldı. Miras intikal işlemlerini daha önce yaptırdık. Her birimize 3/56 oranında pay düştü. Tabi anneminki daha fazla. (oranını hatırlamıyorum) Şunu sormak istiyorum; Bazı kardeşlerimiz bu ortaklıktan ayrılıp payını bağımsız olrak kendi adına almak istiyor. bu daireleri kendi aramızda nasıl paylaşabiliriz. Biz kendi aramızda anlaşarak paylaşıp tapusunu alamaz mıyız? Bu konuda bize yardımcı olursanız memnun oluruz.

 • mehmet ali özer
  mehmet ali özer Salı, 20 Ağustos 2013

  Şerif bey merhaba,
  Benim sorum şöyle yardımcı olursanız seviniriz, Anneannem 1988 yılında vefat etti , teyzem ve annem arasında malları bölündü (annem ise 1980 de vefat etmişti.) biz torunları olarak (7 torun) haklarımızı sembolik bir ücret karşılığında anneanemin erkek kardeşinin torunlarına sattık ancak satışta babamın imzası bulunmuyor , ablalarımdan birinin yerinede onlar imza atmışlardı bu iş 1991 yılında olmuştu , bu işten halen hak iddia etme hakkımız varmıdır?

 • yusuf kadir
  yusuf kadir Çarşamba, 04 Eylül 2013

  Merhaba baba ölmeden önce taşınmaz mülkiyetini çoçuklarından birisinin üzerine yaparsa ve daha sonra baba vefat eterse onu olan taşınmaz mülkiyet için dava açılabilirmi ve sonuçu ne olur.
  -baba ölmeden önce vasiyet bırakarak çoçukları arasında haksız mal paylaşımı yapabilirmi(kızlara az erkeklere çok gibi)

 • deniz
  deniz Pazar, 22 Eylül 2013

  şerif bey merhaba . babamdan kalan tarlaların tapusunu almak için ne kadar para ödemem gerekiyor? :)

 • Misafir
  Ömer CANGÜVEN Pazartesi, 28 Ekim 2013

  Annem 20 Sene önce vefaat etti. Kanuni mirasçılar bir araya gelerek herkes tapu tescilini yaptırmadı.Bu nası çözülür.

 • Misafir
  kaya baş Perşembe, 20 Mart 2014

  Selam Şerif Bey
  dededen kalma tarlalarımız var fakat amcamlar bölüşümde bize düşen yeri tapu kadastro geldiği zaman bizim yokluğumuzdan faydalanarak kendi üzerine tapu ettirmişler..
  şimdi bize bu yerin kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar ne yapmamız gerekir mağduruz....

 • Misafir
  BENGÜ GÜPGÜZEL Perşembe, 10 Nisan 2014

  MERHABA DEDEM ÖLDÜ BELLİ BİR ZAMAN SONRA DA BABAM ÖLDÜ ŞİMDİ KENDİME AİT DEDEMDEN KALAN YERLERİ NASIL ÜSTÜME ALABİLRİM.

 • Lütfen login first Size gönderilen yorumlar

Facebook

2018-04-03 09-46-47

Türkiyede Tedavi